PROJEKT & BYGGERI

All-round projekt i Vestbjerg Hallen

I Vestbjerg nord for Aalborg har 5 medarbejdere fra Michael Wulff A/S i det seneste år arbejdet på et omfattende projekt, der nærmest kan beskrives som ”alt i el, netværk og sikkerhed” til byens ombyggede og udvidede sportsfaciliteter.

Den gamle sportshal i Vestbjerg havde efterhånden 30+ år på bagen, og da ombygningsopgaven kom i udbud, vandt Michael Wulff A/S opgaven som underleverandør til bygherre Tom Jakobsen A/S. Opgaven blev indledt i marts 2021 og afsluttet i sommeren 2022, og undervejs har Michael Wulff A/S haft et fast team på opgaven med sjakbajs Mads Kristiansen i spidsen. Han fortæller:

”Vi har kort sagt lavet alt i el, brandsikkerhed, belysning og netværk samt tilkobling af CTS-anlægget, der bl.a. omfatter varme, ventilation og sensorer. I en opgave som denne får vi arkitekttegningerne at arbejde ud fra, og så har vores overmontør Patrick Skrubbeltrang lavet beregninger og projektering af elarbejdet i samarbejde med Aalborg Kommune og Vestbjerg Skole.”

Netop det faktum, at der er tale om sportsfaciliteter, har stillet nogle særlige krav til de elektriske installationer:

”I den nye multihal er der bl.a. springgrav til springgymnastik. Det betyder, at belysningen skal etableres med forskellige kabler og relæanlæg, så hvis der sker strømsvigt, bliver noget af belysningen ved med at lyse i 4-5 sekunder, så gymnasterne kan færdiggøre deres spring, før lyset går helt ud. Vi har desuden installeret mulighed for dæmpning af belysningen, så der ved fx opvisninger, indmarcher og lignende er mulighed for at skrue helt ned til 2% for at skabe den særlige stemning, man oplever ved sådan nogle arrangementer,” fortæller Mads Kristiansen og tilføjer:

”Derudover er der nogle krav i forhold til, hvor armaturer i loftet er placeret i forhold til badmintonbanerne, der er markeret på gulvet. De skal give godt lys, men de skal placeres i vinkler i forhold til banerne, så de ikke kommer til at blænde spillerne. Mængden af lys, der skulle være i hallen, var udstukket i kravspecifikationen, men typen, antallet og placeringen af armaturer har vi hos Michael Wulff A/S stået for at definere, så det passer til hallens daglige brug.”

En anden udfordring har været kombinationen af genbrug af eksisterende installationer med nye installationer.

”Det har været en tidskrævende opgave at kortlægge alle de gamle kabler ift. hvor de starter og slutter, og hvilken funktion de har. Hvis vi er stødt på nogle, hvor vi ikke har kunnet dokumentere begge ender, er de blevet demonteret. Det betyder, at vi her til slut har et 100% nøjagtigt billede af de kabler og installationer, der er i brug i bygningen. Det er en vigtig del af den dokumentation, vi overleverer, så det fremover er let at finde lige nøjagtigt det kabel, der skal repareres eller skiftes, hvis noget ikke virker,” fortæller Mads Kristiansen.

Mads

Sjakbajs Mads Kristiansen, Michael Wulff A/S

Projektleder elinstallatør

Projektleder, overmontør Benjamin Pedersen , Michael Wulff A/S

Teamet på opgaven.

Selvkørende team skaber god udvikling

Projektleder på arbejdet har været overmontør Benjamin Pedersen, men det har været Mads Kristiansen, der har været daglig leder på projektet, som er hans første af denne størrelse. Herudover har to svende og to lærlinge udgjort den faste bemanding på projektet.

”Det har fungeret rigtig godt. Mads har stået for det daglige arbejde og været fast på pladsen, og jeg har besøgt hallen med mellemrum for at afklare eventuelle spørgsmål og ellers haft kontakten til byggelederen, hvis der har været brug for det. Det giver en rigtig god proces at have et fast team, der kender stedet og ved, hvad der er blevet lavet tidligere. Jeg har kunnet have fuld tillid til, at de har løst de ting, der er opstået undervejs, og at alt er blevet udført til punkt og prikke,” siger Benjamin Pedersen.

En udfordring ved opgaven har været, at den har udviklet sig undervejs og samtidig været underlagt forskellige benspænd – dels på grund af hele verdenssituationen, som har ført til ændringer i planen undervejs, og dels fordi der dukkede uventede ting op i den indledende nedbrydningsfase, som skulle udbedres, før elektrikerne kunne komme videre med deres del af opgaven.

”Det har været en udfordring, men det har også været med til at gøre opgaven spændende. Vi har hele tiden måttet tænke nyt, fordi der er dukket ting op, der ikke har været med i de oprindelige tegninger. Teamet har været rigtigt gode til at løfte opgaven, og vi har vist, at vi er i stand til at løfte en opgave som denne, hvor vi både laver ting i fuld overensstemmelse med de oprindelige tegninger men også er fleksible og løsningsorienterede og tackler de nye ting, der kommer undervejs,” siger Mads Kristiansen og tilføjer:

”Og så har vi haft et virkeligt godt samarbejde med de andre leverandører på opgaven og med bygherren. Vi har haft en god løbende dialog og skabt en rigtig god løsning sammen. Og fra en personlig synsvinkel er det fedt at få lov til at bidrage til en opgave, som opfylder et 40 år gammelt ønske i byen.”

Velfungerende samarbejde bag godt resultat

Hos bygherre Tom Jakobsen A/S er der stor tilfredshed med samarbejdet med teamet fra Michael Wulff A/S.

De har været meget fleksible og behagelige at arbejde sammen med både før og under udførelsen. De har været indstillet på at komme i mål med opgaven, så den har gavnet begge parter. Der har været en god dialog omkring projektet både før og under udførelsen, og medarbejderne i teamet har været fleksible, løsningsorienterede og ordentlige,” siger projektleder Jesper Aggerholm Laursen og afslutter:

”Vi har fået et rigtig godt indtryk af Michael Wulff A/S som underleverandør på en opgave som denne. De er klar til at få løst opgaven, selv om den kan være udfordrende. Det har været et rigtig godt samarbejde.”

Scroll to Top

Ring til os

72 16 15 33