Kategori: Cases

Bentax | elteknik arbejde i forbindelse med ny lagerhal
Cases

Intelligent belysning til Bentax’ nye lagerhal

Bentax er totalleverandør af kaffe og kaffeudstyr til virksomheder og restaurationer, og virksomhedens hovedkvarter i Svenstrup omfatter såvel lager som risteri og pakkeafdeling. Den stigende efterspørgsel betød, at den nuværende lagerhal og produktion var blevet for lille.

Et tremandsteam fra Michael Wulff A/S bestående af elektrikerne Jeppe Nielsen og Jens Rasmussen samt projektleder Nicolaj Nielsen har stået for alle elektriske installationer til den nye lagerhal, herunder intelligent belysning, kabler til termostater og portstyring og installationer til brandstyring af røgventilation.

Læs mere »
skaterbane Brovst
Cases

Michael Wulff A/S bringer lys over skaterbanen i Brovst

I september 2022 kom gadelysspecialisterne hos Michael Wulff A/S på en lidt utraditionel opgave: Opsætning af lysmaster ved den store nye skaterbane i Brovst.

Michael Wulff A/S står i forvejen for reparation og vedligehold af gadebelysningen i Jammerbugt Kommune. Det var kommunens kendskab til virksomhedens kompetencer på dette område, der førte til en henvendelse, da der skulle anlægges lys til udedelen af den nye skaterbane, som er etableret i 2022.

I Michael Wulff A/S’ gadelysafdeling har de to specialister, Jeppe Nielsen og Jens Rasmussen, mangeårig erfaring med opsætning og service på gadebelysning. Derudover har virksomheden egen kranvogn samt et begrænset lager med master og armaturer, så opgaven lå lige til højrebenet for virksomheden.

Læs mere »
varmepumpe erhvev dvi
Cases

Fra Gas til Varmepumpe: Ny varmeløsning til O. Storm Sørensen Broncestøberi

På grund af de stigende gaspriser valgte O. Storm Sørensen Broncestøberi A/S i Støvring i sommeren 2022 at skifte til en varmepumpe med hjælp fra Michael Wulff A/S. Blot ca. to måneder efter, at beslutningen blev truffet, er løsningen nu i drift.

”Vi har været tovholder for hele projektet og har således håndteret alt lige fra de indledende beregninger af varmebehovet for bygningen – baseret dels på det tidligere forbrug og dels på bygningens varmetab – over afmontering af det gamle gasfyr, etablering af fundament til udedelene af varmepumpesystemet, koordinering med Skørping VVS som underleverandør på VVS-opgaverne, opgradering af virksomhedens eltavle, installation af indendørs følere i de forskellige dele af bygningen og opsætning af styring. Vi har gjort det hele færdigt i et løbende samarbejde med DVI energi, og alt har kørt som det skal, fra det øjeblik vi satte det i drift,” fortæller Steffen Hededal.

Læs mere »
Mads
Cases

All-round projekt i Vestbjerg Hallen

I Vestbjerg nord for Aalborg har 5 medarbejdere fra Michael Wulff A/S i det seneste år arbejdet på et omfattende projekt, der nærmest kan beskrives som ”alt i el, netværk og sikkerhed” til byens ombyggede og udvidede sportsfaciliteter.

”Vi har kort sagt lavet alt i el, brandsikkerhed, belysning og netværk samt tilkobling af CTS-anlægget, der bl.a. omfatter varme, ventilation og sensorer. I en opgave som denne får vi arkitekttegningerne at arbejde ud fra, og så har vores overmontør Patrick Skrubbeltrang lavet beregninger og projektering af elarbejdet i samarbejde med Aalborg Kommune og Vestbjerg Skole.”

Mads Kristiansen,
sjakbejds
Michael Wulff A/S

Læs mere »
Cases

Smartere belysning til AAU-auditorier

Opgaven lød på udskiftning af belysningen i de to auditorier, installation af ny styring og ændringer i eltavlerne, tilkobling af den eksisterende belysning i gangarealer og fitnesslokaler til den nye styring, udskiftning af panikbelysning, udskiftning af armaturer i teknikrum samt etablering af byggelys, mens belysningen blev skiftet.

”Det har været et rigtig godt forløb både før og under opgaven. Vi har haft en god dialog om projektet, når der har været detaljer, der ikke har været fuldt defineret i udbuddet. Der har Michael Wulff A/S’ medarbejdere været gode til at komme med realistiske løsningsforslag. Derudover har de været rigtigt gode til at vende tilbage på henvendelser og også til at holde os orienteret om status fra dag til dag,”

Morten Olesen,
projektleder
AAU’s Campus Service

Læs mere »
Varmepumpe installation
Cases

Varmepumpeinstallation fra A-Z

Da Karsten Mortensen besluttede sig for at anskaffe sig en varmepumpe til opvarmning af sit hus, hvor han også driver virksomheden CeraDent Dentallaboratorium, faldt valget på en DVI-varmepumpe leveret og installeret af Michael Wulff A/S.

”Vi kunne godt se, hvor det bar hen ad, da gaspriserne steg voldsomt, og vi valgte derfor at reagere relativt hurtigt og så os om efter en anden løsning. Vi har en ret stor naturgrund, men den er ikke egnet til jordvarme, og derfor faldt valget på en varmepumpe,” fortæller Karsten Mortensen.

Læs mere »
Cases

Fra bar mark til færdigt betonværk

”Det har i sagens natur været et omfattende projekt, som også har ændret sig løbende. Dels fordi
der er kommet nye ting til hen ad vejen, og dels fordi vi har valgt at lave plads i anlægget til
fremtidig udbygning. Det har været enormt værdifuldt at have Michael Wulff A/S’ medarbejdere
med hele vejen, så de løbende har kunnet bidrage med rådgivning, beregning og projektering af
hver del af projektet.”

Rudi Koustrup
projektleder hos
Betonværket Brønderslev A/S

Læs mere »
Cases

Michael Wulff A/S sætter strøm til nyt showroom for elbiler

”Opgaven med showroomet har været et spændende og utraditionelt samarbejde, der krævede megen koordination og møder forud. Blot en uge efter, at alle materialer var ankommet til Aalborg, var de kommet så langt med etableringen af de indvendige installationer, at jeg kunne koble strømmen inde i containerbygningen om til de almindelige installationer – og så var vores opgave afsluttet.

Mads Østergaard Møller,
overmontør og projektleder hos Michael Wulff A/S

Læs mere »
Cases

Jernbane løser logistikudfordring hos Hydrema A/S

”Målet blev ikke blot at lave en udvidelse af den eksisterende togbane, men at give den en gevaldig opgradering, så den blev automatiseret, programmérbar, trådløst forbundet og, ikke mindst, batteridrevet. Ud over det afdækkede min studiepartner, Rune Korshøj, og jeg de mange forskellige sikkerhedskrav, sådan en bane er underlagt, og kom med forslag til, hvordan de kan løses.

Simon Brødbæk Jensen,
montør hos Michael Wulff A/S,

Læs mere »
Cases

Alt i el til Bavnebakkeskolens tilbygning

“Der har været stort fokus på arbejdsmiljø for børn og elever i den belysning, der har været defineret i udbudsmaterialet, og det er jo et område, vi i forvejen har stor erfaring med i Michael Wulff A/S, så det var lige til at gå til. Man skal holde tungen lige i munden, når så mange LED-bånd, skinner, drivere, styringsskiver osv. skal kobles sammen – og man skal vide, hvilke af de ting, der er på markedet, der virker og er pålidelige i længden”.

Patrick H. Skrubbeltrang,
projektleder hos Michael Wulff A/S,

Læs mere »
Scroll til toppen