Energioptimering
til produktion, erhverv, institutioner og nybyggeri i Nordjylland

Lad Michael Wulff A/S rådgive dig om energioptimering af eksisterende bygninger og nybyggeri.
Vi hjælper kunder over hele Nordjylland til mindre elregning – og grønnere virksomhedsprofil.

Valg og placering af lyskilder. Tids- eller sensorstyret belysning. Intelligent styring af ventilation og solafskærmning. Bedre og lettere rengøring af ventilation. Mere energirigtige motorer.

Mulighederne er mange, når vi vurderer, hvordan vi kan energioptimere dine bygninger, maskiner og arbejdsgange. Hos Michael Wulff A/S har vi mange års erfaring med energioptimering hos både virksomheder (herunder produktion, landbrug og butikker), institutioner og byggeentrepriser. Vi tager i ethvert tilfælde udgangspunkt i en indledende beregning og vurdering af dine muligheder og finder herefter en optimal løsning, der passer til såvel behov som budget.

Fælles for alle vores kunder er, at der er store besparelser at hente – ofte for relativt begrænsede investeringer, så omkostningerne ved optimeringerne hurtigt er tjent ind på elregningen. Samtidig medfører en energioptimering også et reduceret CO2-aftryk, og virksomheden/bygningen får således en grønnere profil.

 

Ring 7216 1533

Eller lad os kontakte dig:

Energioptimering til produktion, industri og landbrug

Har du en produktions-/industrivirksomhed eller et landbrug, tilbyder vi energioptimering, der både afspejler sig på elregningen, giver optimalt arbejdsmiljø og indeklima for mennesker og dyr, og overholder den aktuelle lovgivning. Vi kan desuden rådgive om aktuelle tilskudsordninger og vejlede dig i junglen af tilgængelige teknologier på området.

Vi kan eksempelvis hjælpe med energioptimering af:

Vi tilbyder desuden rådgivning om varmepumper og solceller til virksomheder.

Bedre lys med store besparelser

“Vi kan se det meget på elregningen allerede nu! Det er et år siden, vi skiftede til LED, og vi har sparet 1/3 på strøm. Michael Wulff regnede ud, at den nye LED-belysning ville betale sig hjem i løbet af de første tre år ”

Johnni Bergstedt
Produktionschef, NTF Aalborg A/S

læs hele casen

Nyt lys over Skørping Ældrecenter

”Målet med den nye belysning i bygningen var dels at opnå en energibesparelse og dels – og vigtigst i denne sag – at højne komfortbelysningen for beboerne og plejepersonalet på ældrecenteret.”

Uffe Saxberg, bygningskonstruktør hos Rebild Kommune

læs hele casen

Energioptimering til offentlige bygninger

Hos Michael Wulff A/S har vi adskillige års erfaring med energioptimering i alle former for offentlige bygninger så som skoler, tandklinikker, rådhuse, plejehjem o. lign., og vi holder os hele tiden up-to-date med de seneste teknologier, lovgivning og tilskudsordninger på området.

Vi udvikler enhver løsning med øje for arbejdsmiljøet, så de nye løsninger også giver dine medarbejdere og andre brugere af bygningerne en bedre dagligdag i lokalerne. Vi kan således også tilbyde energirigtig belysning med forskellige former for sensor- eller døgnrytmestyring til eksempelvis plejehjem eller daginstitutioner.

Vi kan bl.a. rådgive om energioptimering af:

Energioptimering til øvrige erhverv

Har du en butik, kontorbyggeri eller lagerrum, tilbyder vi energioptimering målrettet dine behov ift. eksempelvis arbejdsmiljø, korrekt vareopbevaring, præsentation af varer på hylder, kølesystemer mv.

Vi har adskillige års erfaring med energioptimering i alle former for butikker, detailhandler og virksomhedsdomiciler, og vi holder os hele tiden up-to-date med de seneste teknologier, lovgivning og tilskudsordninger på området. Energioptimeringerne går desuden altid hånd i hånd med hensynet til arbejdsmiljøet, så både medarbejdere og kunder får en behagelig oplevelse i dine butikslokaler.

Vi kan eksempelvis rådgive om energioptimering af:

Bedre belysning – og lavere elregning

“Michael Wulff gav os en løsning, hvor vi reducerede antallet af lys til det halve – men fik dobbelt så meget lys og langt bedre belysning i lokalet.”

Evan Bisgaard
Bisgaard Vinhandel

læs hele casen

Ring 7216 1533

Eller lad os kontakte dig:

Energioptimering af nybyggeri

Er du entreprenør, bygherre eller håndværker på et nybyggeri, hvad enten det drejer sig om et virksomhedsdomicil, etagekomplekser, private huse eller offentligt byggeri, kan vi hjælpe med såvel rådgivning om mulighederne for energioptimering af byggeriet samt valg, indkøb og opsætning af de nødvendige installationer i bygningen.

Vi er up-to-date med den gældende lovgivning for forskellige typer bygninger og kan ligeledes rådgive om muligheder for tilskud samt eventuelle alternative energiløsninger som varmepumper og solceller.

Udvalgte kundereferencer:

Scroll to Top