el-teknik

Alt i el til Bavnebakkeskolens tilbygning

Michael Wulff A/S har i 2020-2021 stået for alle elektriske installationer i den nye tilbygning til Bavnebakkeskolen i Støvring. 10 nye klasselokaler, garderober, gangarealer mv. står nu klar til brug med energibesparende installationer, der samtidig giver godt arbejdsmiljø for lærere og elever.

Opgaven på Bavnebakkeskolen er udført i samarbejde med Rådgivningsfirmaet Frandsen og Søndergård, ArkiNord og naturligvis Rebild Kommune som bygherre på projektet. Michael Wulff A/S har stået for installation af belysning og lysstyring i klasselokaler, gangområder, garderober, aula og toiletter, installation af lift, trækning af alle elkabler og installation af automatisk brandsikring – herunder automatisk branddørslukning, panikbelysning og tonevarsling ved brandalarm. Derudover har virksomheden stået for strømforsyning til ventilationsanlægget samt hjulpet CTS-firmaet med at trække kabler til al bygningsautomatikken, der sikrer et godt indeklima.

Dagslysstyring af belysning i klasselokaler

Belysningen i de nye lokaler er ”state-of-the-art” og tilpasset hvert enkelt område. Klasselokalerne har således intelligent belysning – såkaldt ”tunable light” – , så lyset automatisk kan tilpasse sig dagslysrytmen udenfor, så farve og styrke svarer til solens position på himlen i dagens løb. Derudover har læreren mulighed for at ændre på belysningen via et panel ved tavlen, hvor såvel lysets farve som styrke kan tilpasses.

”For eksempel er lyset indstillet til at være stærkere og hvidere den første time om morgenen. Det skaber en form for mental ”kickstart”, da kroppen oplever, at det er højlys dag, og derfor vågner hurtigere, så eleverne er klar til at lære fra morgenstunden. Omvendt har lærerne også mulighed for at dæmpe farve og lysstyrke, fx under højtlæsning,” fortæller projektleder hos Michael Wulff A/S, Patrick H. Skrubbeltrang.

Hyggebelysning i fællesarealer

Belysningen på gangene består af særligt to elementer. Den generelle belysning styres intelligent og tilpasser sig til, om der befinder sig personer i gangene, og om der befinder sig personer i de tilstødende klasselokaler. Hvis der er personer i et klasselokale, dæmpes lyset i gangen udenfor blot (i stedet for at slukke helt), hvilket giver en mere behagelig oplevelse af at være i bygningen.

Der er desuden skabt en række ”hyggenicher”, hvor eleverne kan lave gruppearbejde eller hygge i frikvartererne. Her er der opsat LED-bånd med farveskift, så eleverne selv kan tilpasse det område, de sidder i, via små styringspaneler på væggen ved nichen.

”Det giver dels en rigtig hyggelig stemning, og samtidig føler børnene, at de selv har indflydelse på deres omgivelser i skolen. Der har været stort fokus på arbejdsmiljø for børn og elever i den belysning, der har været defineret i udbudsmaterialet, og det er jo et område, vi i forvejen har stor erfaring med i Michael Wulff A/S, så det var lige til at gå til. Man skal holde tungen lige i munden, når så mange LED-bånd, skinner, drivere, styringsskiver osv. skal kobles sammen – og man skal vide, hvilke af de ting, der er på markedet, der virker og er pålidelige i længden,” siger Patrick Skrubbeltrang.

Godt samarbejde mellem mange fagligheder

Michael Wulff A/S er indgået i den samlede entreprise som leverandør på lige fod med de øvrige partnere, og det har været et velfungerende samarbejde, fortæller Patrick H. Skrubbeltrang.

”Det er gået rigtig godt. De forskellige detaljer omkring belysningen har naturligvis været defineret i udbudsmaterialet, og herudover har vi rådgivet om en række yderligere ting, herunder krav og praktisk udførelse af de forskellige brandsikkerhedstiltag. Eksempelvis er der installeret automatisk lukning af branddøre, advarselssirener og panikbelysning. Denne type belysning aktiveres, hvis strømmen går, og fungerer i en time på batteri, så personer i bygningen kan nå at komme ud, før bygningen helt mørklægges,” forklarer han.

Elektrikerteamet har herudover samarbejdet med leverandørerne af fx CTS, ventilation og liften, så alt er gået op i en højere enhed. Der har været omkring 5 mand fast på opgaven i det seneste år, og flere af dem fortsætter nu i fase 2, som omhandler renovering af en af de eksisterende afdelinger af skolen.

”Det er dejligt at kunne bidrage til et projekt som dette, hvor arbejdsmiljø, spændende arkitektur, energibesparelse og funktionalitet går op i en højere enhed. Vi glæder os til at give lærerne godt lys i deres nye forberedelseslokaler, der indgår i ombygningen i fase 2, så vi også kan bidrage til at give dem et endnu bedre arbejdsmiljø,” afslutter Patrick H. Skrubbeltrang.

Scroll to Top

Ring til os

72 16 15 33