PROJEKT & BYGGERI

El og belysning til nye lagerhaller ved Aalborg Havn

Som led i udviklingen af det store erhvervsområde ved Port of Aalborg bygges der i 2022-2023 fem nye store lagerhaller. El og belysning udføres af Michael Wulff A/S, som bl.a. udnytter virksomhedens gadebelysningsmateriel til den store opgave.

De store lagerhaller bygges af MTS, og fem mand fra Michael Wulff A/S sikrer, at al el, belysning og brandvarsling kommer til at fungere optimalt. Projektleder på opgaven er Benjamin Pedersen, som fortæller:

“De fem lagerhaller skal benyttes til udlejning. Vi har været med helt fra start, hvor vi etablerede byggelys på pladsen, og på nuværende tidspunkt, hvor skelettet, mure og noget af taget står klar, arbejder vi på fuld kraft med trækning af kabler under loftet. Derudover har vi trukket kabler under gulvene, inden de blev færdigstøbt, så vi undgår at skulle have for mange kabelbakker hængende under lofterne i hallerne. Her er en interessant detalje, at jordforbindelsen i el-installationerne skabes ved at forbinde kabler under jorden med hallernes stålspær, så der er jordforbindelse overalt.”

El-arbejde højt til vejrs

Ud over at trække kabler til belysning og portstyring vil teamet også skulle stå for opsætning af zoneinddelt LED-belysning i hallerne. Her opdeles belysningen i tre zoner i hver hal, så der kun anvendes energi på belysning i de områder af hallerne, hvor der er aktivitet. Ud over belysningen og tilhørende kabler, som etableres under lofterne i hallerne, skal teamet også tilslutte motorer til ovenlysvinduerne, så de åbnes automatisk i tilfælde af brand og røgudvikling.

Både når der skal trækkes kabler til belysning og vinduesmotorer, og når der senere i processen skal sættes LED-lamper under loftet i store haller, skal der i sagens natur mere end en almindelig stige til.

”Der skal laves enormt meget arbejde i højden på en opgave som denne, og derfor benytter vi de kompetencer og det materiel, som vores gadelysspecialister har. Det er oplagt at udnytte, at vi har den ekspertise i huset, for det kræver alligevel noget at arbejde i en lift hele dagen – man kan godt føle, at jorden gynger lidt, når man kommer ned på jorden til fyraften,” siger Benjamin Pedersen med et smil.

Byggeriet skal stå færdigt til foråret 2023, og indtil da vil man jævnligt kunne finde teamet fra Michael Wulff A/S på pladsen – ofte højt til vejrs.

Benjamin - Michael Wulff A/S

Benjamin Pedersen, projektleder hos Michael Wulff A/S

Elarbejde - Entreprise
Scroll to Top

Ring til os

72 16 15 33