PROJEKT & BYGGERI

Fra bar mark til færdigt betonværk

Da Betonværket Brønderslev A/S påbegyndte etableringen af et nyt betonværk på Porsborgparken
i Støvrings industrikvarter, blev Michael Wulff A/S inddraget fra start. 

Opgaven har omfattet ”alt i el” – lige fra rådgivning og projektering over installation og til efterfølgende service og vedligehold.

Det nye betonværk skal afløse virksomhedens nuværende facilitet i Klarup, og værket er blevet bygget op helt fra bunden, fortæller projektleder for Michael Wulff A/S, overmontør Erik Jespersen.

”Vi havde det allerførste byggemøde på en bar mark herude, så man kan roligt sige, at vi har været med helt fra start. Vi har haft Betonværket Brønderslev A/S – som er et datterselskab af Skagen Beton – som fast kunde i mange år. Derfor var det oplagt for dem at inddrage os i denne opgave, både som rådgiver og som udførende på opgaven. Samtidig har de vist os stor tillid til, at opgaven er udført ’billigst efter regning’ og ikke på baggrund af et forudgående fast tilbud,” fortæller han.

T.v.: projektleder Rudi Koustrup, Betonværket Brønderslev.
T.h: overmontør Erik Jespersen. Michael Wulff A/S

Ét stort puslespil

Den store opgave har omfattet rådgivning, beregning, projektering og udførelse af alle el- og netværksinstallationer, herunder forsyningskabler, tavler, maskininstallationer, energibesparende LED-belysning, kameraovervågning, brandventilation, automatik og trådløst netværk. Arbejdet er udført i tæt samarbejde med Betonværket Brønderslevs projektleder Rudi Koustrup og Haarup Maskinfabrik, der har leveret maskinanlægget til værket.

Det nye betonværk er det værk i Nordjylland, der har den største blander, og hele systemet kører via computerstyret automatik. Værket har fast 6 biler tilknyttet, som kører beton fra værket til kunder i området fra Limfjorden til Randers, og målet er med tiden at kunne fungere nærmest i døgndrift. Rudi Koustrup fortæller:

”Det har i sagens natur været et omfattende projekt, som også har ændret sig løbende. Dels fordi der er kommet nye ting til hen ad vejen, og dels fordi vi har valgt at lave plads i anlægget til fremtidig udbygning. Det har været enormt værdifuldt at have Michael Wulff A/S’ medarbejdere med hele vejen, så de løbende har kunnet bidrage med rådgivning, beregning og projektering af hver del af projektet,” fortæller han og tilføjer:

”I et betonværk som dette er der mange forskellige elementer, der skal spille sammen. Vi har vejecellesystemer, vægte, båndstyring, silostyring, hydraulikanlæg, lågestyring, kraner i vores testlaboratorium og meget mere – og det er virkelig unikt, at Michael Wulff A/S kan lave det hele. Tavlerne er bygget hjemme på deres eget værksted, kabler er trukket, automatisering programmeret osv. osv. Det er i bund og grund kun etableringen af selve strømforsyningen til området og trækningen af fiberkabler til bygningen, de har haft ekstern leverandør til – Det er meget imponerende.”

Fleksibel arbejdsstyrke med fast mand i front

Undervejs i det toårige byggeprojekt har Erik Jespersen fungeret som projektleder, og herudover har der været en fast svend på pladsen samt specialister fra Michael Wulff A/S’ medarbejderstab til de enkelte delopgaver. Bemandingen er blevet løbende tilpasset, i takt med at byggeprocessen er skredet frem – nogle gange har der været 6-7 mand på pladsen på en gang, andre gange ingen, fortæller Erik Jespersen.

”Vi har inddraget flere af vores erfarne industrifolk i projektet efter behov, så de har kunnet bidrage med deres specialviden. I en opgave som denne, hvor der ikke ligger en komplet skitse på forhånd, gælder det om at have den erfaring og viden, der skal til for at løse opgaverne, som de kommer – og så de samtidig passer ind i den store helhed,” siger han og tilføjer:

”Det, at vi har haft flere medarbejdere involveret, giver desuden den fordel, at vi nu har flere, der kender projektet og kan hjælpe med service og fremtidig udvikling af værket. Vi har også helt bevidst sørget for at tage nogle af vores unge medarbejdere med i vores løbende gennemgang af de enkelte delopgaver, så de har kunnet sætte nye, skarpe øjne på tingene. Det er en fast del af vores kvalitetssikring: Friske øjne på et projekt sætter spot på ting, som den person, der har lavet det, måske ikke tænker over, men som kan optimeres endnu mere,” siger Erik Jespersen.

Engagement fra A-Z

Netop omhyggeligheden i elektrikernes arbejde har skabt stor tryghed hos både Betonværket Brønderslev A/S’ direktør Ove Christensen og projektleder Rudi Koustrup.

”Det har været et rigtig godt samarbejde hele vejen gennem projektet. Vi har haft fuld tillid til, at Michael Wulff A/S har kunnet løfte opgaven, og det har de levet op til. Det har givet stor tryghed at mærke, at de har haft en engageret mand på opgaven, som har ført den i mål. De udfordringer, der har været hen ad vejen, er blevet løst, og vi har altid kunnet ringe til Erik for at få en snak om tingene. Det er også en klar fordel, at de er lokale, så de let lige har kunnet kigge forbi – og nogle ting kan de klare hjemme fra kontoret. Har vi fx brug for nogle ændringer i programmeringen af det automatiserede maskinanlæg, ringer vi bare til Michael Wulff A/S’ projektleder Nicolaj Nielsen, der har lavet det – så ændrer han indstillingerne i løbet af kort tid,” fortæller Rudi Koustrup og afslutter:

”Alt er dokumenteret til punkt og prikke, så det nu er let at gå til evt. ændringer eller reparationer i fremtiden. Og vi har selvfølgelig lavet en service- og vedligeholdelsesaftale med Michael Wulff A/S, så vi kan fortsætte det gode samarbejde i forhåbentlig mange år fremover.”

Scroll to Top

Ring til os

72 16 15 33