AUTOMATION

Jernbane løser logistikudfordring hos Hydrema A/S

Hydrema A/S – Danmarks eneste producent af store entreprenørmaskiner – stod i 2020 med en udfordring. Virksomheden er i sin mere end 60 år lange historie knopskudt med nye afdelinger omkring hovedkvarteret på Gammel Kirkevej i Støvring. Det betød, at der efterhånden var langt fra centrallager til maler- og montageafdelingerne, når alt fra bolte og møtrikker til store udskårne stålplader, ruder eller hele motorer skulle transporteres fra den ene ende af virksomheden til den anden.

Virksomheden havde allerede siden midt 80’erne anvendt en 70 meter lang togbane til transport mellem to afdelinger. Ruten mellem de to afdelinger gik over en offentlig vej, og der blev derfor etableret en tunnel, så man undgik at skulle krydse vejen med gaffeltrucks adskillige gange dagligt. Siden togbanens etablering var der bygget flere afdelinger endnu længere væk fra hovedlageret, og det var derfor oplagt at udbygge denne togbane. Technology Manager Thorkil Iversen fortæller:

”Vi stod med en markant logistikudfordring, i og med at alle varer, vi får udefra, leveres til vores centrallager, hvor vi bl.a. har vores kvalitetskontrol og registrering. Derfra distribueres de ud til de enkelte afdelinger eller lokallagre, hvor de skal bruges, hvilket kræver en hel del logistik i hverdagen. Derfor opstod ideen til at lave en udvidelse af vores togbane, så vi kunne få en effektiv forbindelse mellem vores forskellige lokationer.”

Togbanetunnel ved Hydrema
Thorkil Iversen
Simon Brødbæk Jensen
sensorer
Automatiseret tog Hydrema

Elteknisk løsning – og mere til

Hos Michael Wulff A/S var montør Simon Brødbæk Jensen på samme tidspunkt i gang med efteruddannelsen Akademiuddannelse i Automation og Drift på UCN. Han havde i forvejen udført en række opgaver for Hydrema A/S, da Michael Wulff A/S er fast elektriker hos virksomheden. Det var derfor oplagt at lave et samarbejde om udviklingen af toget, som blev fokus for Simon Brødbæk Jensens afsluttende projekt på uddannelsen. Han fortæller:

”Målet blev ikke blot at lave en udvidelse af den eksisterende togbane, men at give den en gevaldig opgradering, så den blev automatiseret, programmérbar, trådløst forbundet og, ikke mindst, batteridrevet. Ud over at designe, programmere og installere disse ting afdækkede min studiepartner, Rune Korshøj, og jeg også de mange forskellige sikkerhedskrav, sådan en bane er underlagt, og kom med forslag til, hvordan de kan løses. For eksempel ved hjælp af sensorer, der registrerer, om lasten er for høj eller bred til, at toget kan passere igennem tunnelen, og sensorer, der giver besked til tunnelen om at åbne, når toget nærmer sig. Ligeledes stopper toget automatisk, hvis porten til tunnelen mod forventning ikke er åben, når det kommer tæt på.”

Resultatet blev et selvkørende tog, som dagligt transporterer adskillige tons materialer mellem virksomhedens afdelinger. Ruten går ad ca. 400 meter skinner på Hydremas område i det sydlige Støvring – hvoraf nogle ligger på en nyanlagt ”højbane” ved montageafdelingen. Nu, ca. et år efter den første idé om den nye togbane kom på bordet, har Hydrema haft toget i drift i ca. et halvt år, og virksomheden er godt tilfreds med løsningen.

”Det har kørt kanongodt helt fra start. Vi har fået løst vores logistikproblem, og toget forbinder nu vores centrallager med malerafdelingen og montageafdelingen. Vognen kan lastes med 6 paller – alt efter, om de kan stables eller ej – og kan transportere 5 tons. Det er lageret, der primært styrer hvordan toget kører, og læsser det med de varer, der skal sendes til maling eller montering, men det er også muligt for de enkelte afdelinger at tilkalde toget, hvis der er brug for en særlig kørsel. Når først det er sat i system, klarer toget selv kørslen frem og tilbage mellem stationerne,” fortæller Thorkil Iversen.

Automatiseret tog sættes igang
Automatiseret tog højbane - Hydrema

Innovativ løsning gennem tæt samarbejde

Ud over at give Hydrema A/S en velfungerende logistikløsning er der også tænkt på miljøet i konstruktionen af toget. Det kører nemlig på batterier af samme slags, som man kender fra en Tesla, og der er ladestationer i begge ender af togbanen, så toget kan lade, så snart det holder stille, så toget aldrig løber tør. 

”Det giver en rigtig god driftstid, at togets batterier kan få et boost, når det står ved en af endestationerne. Uden ladning vil det kunne køre ca. 1 time ved maksimal belastning, men med denne model kan det være i drift hele dagen, som vi har behov for det,” fortæller Jørgen Skovlund, der er leder for Hydremas tekniske afdeling, som har arbejdet tæt sammen med Simon Brødbæk Jensen på projektet.

”Vi har selv tegnet, svejset og bygget toget op fra bunden her hos Hydrema A/S, og så har Simon og Rune stået for al styringen, programmeringen, de elektriske installationer, kontrolskabene med trykskærme osv. Vi har haft et rigtig fint samarbejde i løbet af projektet, og al teknikken kører bare perfekt,” siger Jan Jeppesen, som er maskinarbejder i Hydremas tekniske afdeling og har stået for at bygge toget, herunder drejning og svejsning af de enkelte komponenter.

Nem opdatering og videreudvikling efter behov

Bliver der behov for opdateringer eller ændringer i togets styreprogram, kan Simon Brødbæk Jensen skrive og uploade programændringerne hjemme på kontoret og derefter køre til Hydrema og teste, at ændringerne fungerer som ønsket.

”I princippet kunne jeg lave alle opdateringer på distancen, men det er rart at kunne tage herover og se med egne øjne, at rettelserne fungerer i praksis. Det giver også en god løbende dialog og ideer til videreudvikling, hvis Hydrema får øje på nye behov eller ting, der kan gøres bedre eller anderledes for at passe ind i deres daglige arbejdsgange,” siger Simon Brødbæk Jensen og afslutter:

”Ud over alle de tekniske finesser og de høje krav til elsikkerhed – som vi jo er vante til at arbejde med – har en største udfordring nok været risikovurdering og sikkerhedsanbefalingerne. De er helt særlige i et regi som dette, hvor toget fx både kører udendørs på et område, hvor der også færdes mennesker – eller dyr – og holder på en mellemstation, hvor porte i begge ender automatisk kører op og i, når toget passerer eller holder ved stationen. Det har været et virkeligt spændende projekt at lave, og det er dejligt at se, at det nu er i drift og fungerer, som det skal.”

Ud over stor ros fra Hydrema, som har fået en velfungerende løsning på deres logistikudfordring, har Simon Brøndbæk Jensen og hans projektmakker Rune Korshøj fået en yderligere cadeau: De modtog i foråret 2021 Dansk El-Forbunds Innovationspris for deres projekt på indstilling fra deres undervisere på UCN.

Spjældmontør
Automatiseret tog batteridrevet - Simon Brødbæk Jensen
Scroll to Top

Ring til os

72 16 15 33