BELYSNING

Lys over bøgerne på Terndrup Bibliotek

Bedre lys, behovsstyring og energibesparelser 
– det er resultatet af et samarbejde mellem Rebild Kommune, SG Armaturen A/S og Michael Wulff A/S, hvor belysningen på Terndrup Bibliotek blev udskiftet i forbindelse med en renovering af biblioteket.

I foråret 2018 stod Terndrup Bibliotek over for en renovering, som blandt andet omfattede ny belysning i såvel bibliotekslokalet som lager, toiletter og personalekantinen, idet den eksisterende belysning ikke længere levede op til de gældende krav for bibliotekslokaler.

På daværende tidspunkt samarbejdede bibliotekets ejer, Rebild Kommune, med Michael Wulff A/S og SG Armaturen A/S i et projekt omkring optimering af belysningen på Skørping Ældrecenter, og bygningskonstruktør Uffe Saxberg så en mulighed for at udnytte det eksisterende samarbejde i renoveringen af biblioteket.

”Vi havde allerede et godt setup omkring lysprojektet på Skørping Ældrecenter, hvor SG Armaturen leverede armaturer og styring, og Michael Wulff A/S stod for installationen af belysningen. Derfor inviterede jeg de to virksomheder med til Terndrup Bibliotek til en gennemgang af vores løsningsforslag til projektet,” fortæller han.

Behageligt lys og besparelse på elregningen

Efter en fælles gennemgang af biblioteket og løsningsforslaget lavede Peter Andersen, Key Account Manager fra SG Armaturen, en beregning på lysbehovet samt plan for type og placering af lyskilder. Den afsluttende installation blev udført af medarbejdere fra Michael Wulff A/S.

”Resultatet er en løsning med LED-armaturer med behovsstyring, så lyset tilpasser sig til, om der er personer i lokalerne eller ej. Når lokalet forlades, tones lyset ned til 10%, såkaldt tryghedsbelysning, så for eksempel rengøringspersonale kan orientere sig, når de skal ind i et lokale,” forklarer Peter Andersen.

Den nye belysning møder stor tilfredshed fra alle parter: Medarbejderne er positive og giver udtryk for, at det er lettere at finde rundt og læse bogtitlerne på hylderne, og borgerne giver udtryk for, at lokalerne er mere behagelige at opholde sig i. Lyset er skiftet fra et gulligt lys til en mere blå/hvid tone, så det er lettere at orientere sig, og kommunens nyeste målinger viser, at lokalerne nu lever op til de krav, der er til bibliotekslokaler.

Også hos Rebild Kommune er man godt tilfreds med såvel resultatet som processen omkring opgaven:

”Vi har haft et konstruktivt samarbejde fra start til slut uden nævneværdige problemer, ligesom ved vores samarbejde på Skørping Ældrecenter omkring døgnrytmebelysning,” siger Uffe Saxberg.

Scroll to Top

Ring til os

72 16 15 33