ladestander I erhverv

Nye fremtidssikrede ladestandere til KOMPAS Hotel

Hos KOMPAS Hotel i Aalborg har man i flere år brugt Michael Wulff A/S som ’huselektriker’. Det var derfor også nærliggende at bede dem om hjælp, da hotellet fik brug for en opgradering af sine ladestandere.

KOMPAS Hotel har med et stærkt grønt fokus og lever som Green Key-certificeret hotel op til en række obligatoriske og frivillige krav, bl.a. i forhold til energi og bæredygtighed. Hotellet har i flere år haft to ladestandere i gæsternes parkeringskælder, men var nået til et punkt, hvor kapaciteten og placeringen ikke længere levede op til hotellets behov.

De eksisterende ladestandere havde kun to ladepunkter, hvilket ikke længere er nok i forhold til, hvor mange af vores gæster, der kører i elbiler nu om dage. Samtidig var de placeret i vores parkeringskælder og udgjorde dermed også en risiko for brandfare. Vi havde derfor anskaffet nogle nye ladestandere og bad Michael Wulff om hjælp til installationen, da han og hans folk fungerer som vores faste huselektriker og dermed kender vores systemer og behov,” fortæller hoteldirektør Bo Kikkenborg.

Ud over at give flere ladepunkter lader de nye standere også bilerne hurtigere. Et vigtigt element i installationen var derfor at lave et system, der sikrer, at ladestanderne ikke overbelaster hotellets eksisterende elnet.

Det viste sig, at de ladestandere, vi først have indkøbt fra en anden udbyder, ikke gav mulighed for at lave denne begrænsning, så vi havde valget mellem at købe ekstra ampere for at øge kapaciteten i vores elnet eller indkøbe en anden type ladestandere. Efter rådgivning fra Michael Wulff fandt vi et alternativ, så standerne kan tilpasse deres ladehastighed – og dermed belastningen på vores net – så vi kan bibeholde vores nuværende kapacitet, og så vi samtidig har sikkerhed for, at der ikke sker en overbelastning,” fortæller Bo Kikkenborg.

Fremtidssikret løsning

En yderligere fordel ved de nye ladestandere er, at gæsterne nu selv kan afregne for deres ladning via platformen Monta, uden at det skal gå igennem hotellet. Derudover er ladestanderne forberedt til, at der kan tilkobles endnu flere ladepunkter, når hotellet får brug for det.

Vi har fået en fremtidssikret løsning, som samtidig både giver større brandsikkerhed, fordi standerne nu står ude i det fri, og som gør vores hverdag nemmere, når vi ikke skal have noget med afregningen af ladningen at gøre,” siger Bo Kikkenborg og tilføjer:

I startfasen af installationen var der lidt bump på vejen, og det krævede lidt tilpasning at få alt til at virke, som det skulle. Men alting er blevet løst hen ad vejen, så løsningen nu fungerer rigtig fint, både for os og for vores gæster, som efterhånden tager det for givet, at vi tilbyder muligheden for ladning af deres elbil, når de besøger os.”

Høj teknisk viden og god kundeservice

På KOMPAS Hotel sætter man stor pris på at have Michael Wulff A/S som fast samarbejdspartner, både hvad angår de daglige el-opgaver og enkeltstående projekter som de nye ladestandere.

”Vores oplevelse er, at Michael Wulff A/S altid er der for kunden, og hvis der opstår udfordringer eller er brug for nye løsninger, så giver de ikke op, før det er løst. De har en rigtig god kundeservice og en høj teknisk viden, så ud over at få løst alle de daglige små og store el-opgaver får vi også god rådgivning om fx optimering af vores systemer og energiforbrug eller om nye tekniske muligheder, der kan gøre en forskel for os,” siger Bo Kikkenborg og afslutter:

Samtidig er det en fordel at have én fast elektriker, som kender vores systemer og ved, hvordan de er strikket sammen – det betyder, at de hurtigere kan løse de ting, der opstår – både hvis der er fejl i et system, og hvis vi skal have nye installationer koblet på. Og så har de en rigtig god vagtordning – vi har oplevet et enkelt udfald på vores ladestandere på en lørdag, og der kom der hurtigt en mand ud og fik det løst. Vi er meget glade for samarbejdet med dem.”

Scroll to Top

Ring til os

72 16 15 33