Belysning | sikring

Smartere belysning til AAU-auditorier

Komplet udskiftning af belysningen i store auditorier kræver, at de lukkes for undervisning i flere uger. Derfor måtte sommerferien tages i brug, da Michael Wulff A/S i sommeren 2022 udskiftede belysningen i to af Aalborg Universitets største auditorier, tilhørende gangarealer og universitetets fitnesslokaler.

Lyset i bygningen på Fibigerstræde 15 i AAU’s campus i Aalborg Øst havde efterhånden fået nogle år på bagen og trængte derfor til en opgradering.

Opgaven lød på udskiftning af belysningen i de to auditorier, installation af ny styring og ændringer i eltavlerne, tilkobling af den eksisterende belysning i gangarealer og fitnesslokaler til den nye styring, udskiftning af panikbelysning, udskiftning af armaturer i teknikrum samt etablering af byggelys, mens belysningen blev skiftet. Projektleder hos Michael Wulff A/S Mads Ø. Møller, som stod i spidsen for opgavens medarbejderteam på fem mand, fortæller:

”Den nye belysning er af en type, der dels kan give dobbelt så meget lys som de gamle, men som også kan lave farvetemperaturskift fra varm gul til klar hvid. Dette kan justeres af den enkelte underviser via en afbryder i auditoriet. Tidligere blev lyset styret af CTS-systemet, men det fungerede ikke længere optimalt. De nye armaturer og styringssystem giver også mulighed for dæmpning af lyset i auditoriet, så det kan tilpasses de aktiviteter, der foregår.”

Denne nyere type LED-belysning giver bedre arbejdsforhold for de studerende og undervisere, der benytter auditorierne til forelæsninger, dels pga. den øgede mængde lys og dels pga. den manuelle mulighed for at tilpasse belysningen til den pågældende undervisning.

”Den type styring, vi bruger i auditorierne her, er en af de nyeste, kaldet DALI2-styring. I maj fik flere medarbejdere fra Michael Wulff A/S et kursus i netop denne teknologi, så det passede perfekt at vi kunne blive koblet på denne opgave, der løb over seks uger i sommeren, og bruge vores nye viden i praksis,” fortæller Mads Ø. Møller.

Mads Møller

Projektleder Mads Ø. Møller, Michael Wulff A/S

Spjældmontør

Optimeret panikbelysning giver større sikkerhed

Nød- og panikbelysning er en vigtig del i offentlige bygninger. Derfor er denne del af belysningen i gangarealerne også blevet udskiftet og tilkoblet en ny central i styringssystemet, så der er sikkerhed for, at det altid fungerer optimalt. Eksempelvis skal nødbelysningen i tilfælde af strømskift overgå til strøm fra batterier, så belysningen fungerer i mindst en time efter et strømsvigt.

”I selve auditorierne har vi etableret ny installation til hele belysningen, som er fordelt på to selvstændige sikringsgrupper med hver deres fejlstrømsafbryder – dvs. hvert andet armatur er tilknyttet den ene sikringsgruppe og fejlstrømsafbryder, og hvert andet den anden. Det betyder, at hvis strømmen forsvinder til den ene sikringsgruppe og fejlstrømsafbryder, bibeholdes lyset i den anden, så man aldrig er ude for, at al lyset i auditoriet forsvinder på én gang. Det gøres for at sikre, at alle kan komme sikkert ud i et nødstilfælde,” fortæller Mads Ø. Møller og tilføjer:

”Derudover er der naturligvis tilknyttet sensorer til belysningen, så den slukkes, hvis ikke der er personer til stede – det gælder såvel auditorierne som gangarealerne og fitnesscenteret i kælderen.

Central styring giver overblik​

Ud over de nye muligheder for dæmpning og styring af lyset giver det nye styringssystem også bedre muligheder for overvågning i forbindelse med vedligeholdelse.

”Hvert belysningsarmatur har nu sin egen ID-kode, så de kan styres individuelt. Derudover er systemet koblet på universitetets netværk, så belysningen kan styres og overvåges fra centralt hold af AAU’s Campus Service. De vil kunne sidde på kontoret og fx se om et armatur er defekt eller har mistet netforbindelsen uden at skulle køre ud til auditoriet. De kan ligeledes programmere den controller, der styrer belysningen, fra centralt hold,” fortæller Mads Ø. Møller.

Projektleder elinstallatør

Utraditionelle praktiske udfordringer undervejs

Opgaven var udfordrende af to primære årsager. Dels skulle der udskiftes et stort antal armaturer i auditorierne til en nyere, men også lidt større, type. Det medførte, at hullet til hvert enkelt armatur i loftspladerne skulle klippes større, så armaturerne kunne gå deri – omkring 110 huller i hvert auditorium. Dertil kom, at der var stor forskel på højden til loftet fra øverste til nederste stolerække, så det krævede en lift med en lang arm, der kunne række ind over stolerækkerne fra bunden af auditoriet.

”Vi har lejet en speciallift til opgaven, som blev kørt ind på køreplader, da gulvet i sagens natur ikke er lavet til sådan noget grej. Det kræver et solidt fundament at balancere med den lange arm, hvor medarbejderne både skulle skære hullerne og skifte armaturerne. Det er et utraditionelt lokale at arbejde i, men med det rette udstyr fik vi opgaven løst,” fortæller Mads Ø. Møller.

Stor tilfredshed

På AAU er el-teknisk projektleder Morten Olesen ved AAU’s Campus Service godt tilfreds med samarbejdet med Michael Wulff A/S.

”Det har været et rigtig godt forløb både før og under opgaven. Vi har haft en god dialog om projektet, når der har været detaljer, der ikke har været fuldt defineret i udbuddet. Der har Michael Wulff A/S’ medarbejdere været gode til at komme med realistiske løsningsforslag. Derudover har de været rigtigt gode til at vende tilbage på henvendelser og også til at holde os orienteret om status fra dag til dag,” fortæller han og afslutter:

”Medarbejderne har en høj faglighed og ved, hvad de snakker om, og samtidig er de grundige og ordentlige – der var et tilfælde, hvor der var kommet en skade på gulvet med liften, og det var de fuldt ud ærlige om. De har leveret et godt stykke arbejde, og det har været et helt igennem fint samarbejde.”

Scroll to Top

Ring til os

72 16 15 33